Klimatyzacja Śląsk

Filtry absolutne - końcowy etap oczyszczania

Oczyszczanie powietrza jak wiadomo służy już nie tylko naszemu dobremu samopoczuciu, ale może wpływać na skuteczność i efektywność procesu produkcji w zakładach prowadzących ją na szeroką skalę. Także w codzienności z klimatyzacją spotykamy się coraz częściej.

Filtry EPA HEPA ULPA

Jeśli istnieje potrzeba oczyszczenia powietrza z bardzo drobnych zanieczyszczeń, takich jak pył czy nawet bakterie, potrzebne są filtry absolutne. Jako ogniwo końcowe spełniają szczególnie istotną rolę, odpowiadają bowiem za efekt końcowy całego procesu. W zależności od funkcji, jakie mają spełniać i układów, w jakich pracują, filtry absolutne mogą być dostosowane rozmiarami do planowanych zadań.

Filtry EPA/HEPA/ULPA